Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 264
  82%
  83%
  1%
7000255 88
  86%
  87%
  1%
2501573 217
  66%
  68%
  4%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 176
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 245
  76%
  79%
  3%
7000255 85
  80%
  80%
  0%
2501573 225
  60%
  61%
  1%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2501572 289
  85%
  87%
  2%
7000255 102
  85%
  87%
  2%
2501573 246
  70%
  72%
  3%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2019 2501572 277
  79%
  81%
  3%
7000255 101
  82%
  84%
  2%
2501573 248
  60%
  62%
  4%
2500262 1
  0%
  0%
  0%
2018 2501572 282
  75%
  77%
  2%
7000255 106
  76%
  76%
  0%
2501573 259
  58%
  61%
  5%
2501232 1
  0%
  0%
  100%
2502443 1
  0%
  0%
  0%
2017 2501572 292
  65%
  67%
  2%
2501573 238
  52%
  56%
  7%
1353 112
  43%
  60%
  29%
2016 2501572 242
  60%
  61%
  2%
2501573 207
  62%
  64%
  2%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 256
  76%
  77%
  2%
2501573 214
  77%
  78%
  2%
2014 2501572 252
  78%
  79%
  2%
2501573 211
  70%
  71%
  2%
2013 2501572 273
  81%
  83%
  3%
2501573 183
  60%
  61%
  1%
2012 2501572 249
  77%
  79%
  2%
2501573 208
  71%
  73%
  2%
2011 2501572 276
  76%
  79%
  3%
2501573 202
  62%
  66%
  7%
2010 2501572 241
  71%
  73%
  2%
2501573 208
  62%
  64%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 264 2% 0% 17% 63% 17% 1%
7000255 88 0% 0% 18% 68% 13% 1%
2501573 217 0% 1% 8% 57% 30% 4%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 176 9% 0% 9% 82% 0% 0%
2021 2501572 245 0% 0% 18% 58% 20% 3%
7000255 85 0% 1% 24% 55% 20% 0%
2501573 225 1% 1% 10% 47% 39% 1%
2500262 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2020 2501572 289 0% 1% 18% 66% 13% 2%
7000255 102 2% 3% 30% 50% 13% 2%
2501573 246 1% 1% 14% 54% 28% 3%
2500239 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2501572 277 1% 1% 12% 66% 18% 3%
7000255 101 0% 0% 8% 74% 16% 2%
2501573 248 0% 0% 11% 48% 36% 4%
2500262 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2501572 282 1% 0% 7% 68% 22% 2%
7000255 106 0% 1% 4% 72% 24% 0%
2501573 259 1% 0% 5% 51% 37% 5%
2501232 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2502443 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2501572 292 0% 0% 11% 53% 33% 2%
2501573 238 0% 0% 7% 44% 41% 7%
1353 112 0% 0% 29% 14% 29% 29%
2016 2501572 242 1% 0% 11% 49% 38% 2%
2501573 207 2% 0% 10% 50% 36% 2%
1353 64 25% 25% 25% 25% 0% 0%
2015 2501572 256 2% 1% 11% 63% 22% 2%
2501573 214 1% 1% 9% 64% 21% 2%
2014 2501572 252 1% 0% 12% 65% 20% 2%
2501573 211 2% 0% 13% 55% 28% 2%
2013 2501572 273 2% 1% 20% 58% 16% 3%
2501573 183 0% 1% 9% 50% 39% 1%
2012 2501572 249 1% 0% 8% 67% 20% 2%
2501573 208 0% 0% 8% 63% 27% 2%
2011 2501572 276 0% 1% 17% 59% 21% 3%
2501573 202 0% 0% 10% 51% 31% 7%
2010 2501572 241 2% 2% 15% 52% 27% 2%
2501573 208 2% 0% 9% 50% 35% 4%