Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2017 1 100% 100% 0%
2016 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 26
  96%
  100%
  4%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 240
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 27
  96%
  100%
  4%
1353 320
  95%
  100%
  5%
2020 2501572 20
  90%
  100%
  10%
1353 160
  90%
  100%
  10%
2019 2501572 15
  87%
  100%
  13%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 400
  92%
  100%
  8%
2018 2501572 41
  100%
  100%
  0%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
1353 432
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 27
  85%
  96%
  11%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 464
  93%
  93%
  0%
2016 2501572 50
  96%
  100%
  4%
1355 84
  100%
  100%
  0%
1353 416
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 41
  100%
  100%
  0%
2014 2501572 18
  94%
  100%
  6%
2013 2501572 19
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 26 0% 8% 81% 8% 0% 4%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 240 13% 33% 47% 7% 0% 0%
2021 2501572 27 4% 11% 59% 22% 0% 4%
1353 320 5% 35% 40% 15% 0% 5%
2020 2501572 20 0% 0% 55% 35% 0% 10%
1353 160 10% 20% 60% 0% 0% 10%
2019 2501572 15 0% 20% 67% 0% 0% 13%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 400 0% 4% 68% 20% 0% 8%
2018 2501572 41 5% 0% 76% 20% 0% 0%
7000255 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 432 0% 0% 89% 11% 0% 0%
2017 2501572 27 0% 0% 70% 15% 4% 11%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 464 0% 0% 72% 21% 7% 0%
2016 2501572 50 0% 4% 64% 28% 0% 4%
1355 84 0% 0% 33% 67% 0% 0%
1353 416 4% 12% 54% 31% 0% 0%
2015 2501572 41 2% 10% 71% 17% 0% 0%
2014 2501572 18 11% 17% 67% 0% 0% 6%
2013 2501572 19 0% 5% 68% 26% 0% 0%