Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501573 178
  64%
  65%
  2%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 144
  67%
  67%
  0%
2021 7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 182
  68%
  69%
  3%
1353 320
  90%
  90%
  0%
2020 2501572 4
  75%
  75%
  0%
7000255 1
  0%
  0%
  0%
2501573 180
  85%
  85%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 30
  77%
  85%
  10%
7000255 7
  100%
  100%
  0%
2501573 185
  80%
  82%
  3%
2018 2501572 193
  85%
  86%
  2%
7000255 71
  89%
  90%
  1%
2501573 159
  69%
  70%
  1%
1353 336
  71%
  71%
  0%
2017 2501572 192
  92%
  93%
  1%
2501573 153
  84%
  86%
  3%
1353 416
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 211
  91%
  94%
  3%
2501573 180
  88%
  92%
  4%
1353 400
  88%
  88%
  0%
2015 2501572 209
  89%
  91%
  2%
2501573 159
  79%
  83%
  4%
2014 2501572 240
  90%
  91%
  2%
2501573 157
  82%
  85%
  4%
2013 2501572 239
  85%
  88%
  4%
2501573 172
  65%
  66%
  2%
2012 2501572 239
  85%
  87%
  2%
2501573 164
  82%
  87%
  5%
2011 2501572 185
  89%
  93%
  5%
2501573 144
  72%
  78%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501573 178 1% 1% 8% 54% 34% 2%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 144 0% 0% 22% 44% 33% 0%
2021 7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 182 1% 1% 10% 57% 30% 3%
1353 320 0% 5% 50% 35% 10% 0%
2020 2501572 4 0% 0% 0% 75% 25% 0%
7000255 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2501573 180 1% 2% 27% 56% 14% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501572 30 0% 0% 3% 73% 13% 10%
7000255 7 0% 0% 14% 86% 0% 0%
2501573 185 0% 2% 10% 67% 17% 3%
2018 2501572 193 1% 0% 27% 58% 13% 2%
7000255 71 1% 0% 14% 73% 10% 1%
2501573 159 0% 1% 8% 60% 30% 1%
1353 336 0% 0% 52% 19% 29% 0%
2017 2501572 192 3% 1% 43% 45% 7% 1%
2501573 153 3% 4% 27% 49% 13% 3%
1353 416 8% 12% 42% 38% 0% 0%
2016 2501572 211 5% 1% 42% 43% 6% 3%
2501573 180 3% 3% 23% 59% 8% 4%
1353 400 4% 12% 48% 24% 12% 0%
2015 2501572 209 2% 1% 28% 58% 9% 2%
2501573 159 1% 0% 17% 62% 16% 4%
2014 2501572 240 1% 2% 39% 48% 8% 2%
2501573 157 1% 0% 22% 60% 14% 4%
2013 2501572 239 1% 0% 23% 61% 11% 4%
2501573 172 0% 0% 14% 51% 34% 2%
2012 2501572 239 2% 0% 29% 55% 13% 2%
2501573 164 2% 0% 23% 57% 13% 5%
2011 2501572 185 3% 0% 36% 49% 6% 5%
2501573 144 1% 1% 23% 47% 20% 8%