Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 6 0% 0% 66.667%
2017 1 0% 0% 0%
2016 1 0% 0% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 7
  86%
  100%
  14%
2501573 148
  92%
  96%
  4%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 208
  62%
  62%
  0%
2021 2501572 2
  100%
  100%
  0%
2501573 139
  90%
  93%
  4%
1355 84
  0%
  0%
  67%
1353 224
  79%
  92%
  14%
2020 2501572 12
  100%
  100%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 159
  85%
  88%
  3%
1353 208
  77%
  83%
  8%
2019 2501572 14
  93%
  93%
  0%
7000255 4
  100%
  100%
  0%
2501573 147
  97%
  97%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 23
  87%
  91%
  4%
2501573 134
  84%
  88%
  4%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 9
  78%
  100%
  22%
2501573 151
  94%
  98%
  4%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 144
  67%
  67%
  0%
2016 2501572 13
  85%
  92%
  8%
2501573 134
  90%
  97%
  7%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 176
  64%
  70%
  9%
2015 2501572 3
  100%
  100%
  0%
2501573 139
  88%
  92%
  5%
2014 2501572 4
  100%
  100%
  0%
2501573 158
  82%
  86%
  4%
2013 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 121
  83%
  93%
  12%
2012 2501573 131
  84%
  85%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 7 0% 29% 14% 43% 0% 14%
2501573 148 2% 5% 35% 49% 4% 4%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 208 0% 0% 31% 31% 38% 0%
2021 2501572 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 139 1% 4% 43% 42% 6% 4%
1355 84 0% 0% 0% 0% 33% 67%
1353 224 0% 0% 29% 50% 7% 14%
2020 2501572 12 17% 0% 42% 42% 0% 0%
7000255 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 159 1% 0% 30% 54% 12% 3%
1353 208 0% 0% 23% 54% 15% 8%
2019 2501572 14 0% 7% 50% 29% 7% 0%
7000255 4 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501573 147 1% 10% 65% 20% 3% 1%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2501572 23 0% 4% 48% 30% 9% 4%
2501573 134 3% 4% 24% 53% 12% 4%
1353 112 0% 29% 43% 29% 0% 0%
2017 2501572 9 0% 22% 56% 0% 0% 22%
2501573 151 6% 13% 41% 34% 2% 4%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 144 0% 0% 44% 22% 33% 0%
2016 2501572 13 15% 8% 46% 15% 8% 8%
2501573 134 4% 17% 31% 37% 3% 7%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 176 9% 0% 18% 36% 27% 9%
2015 2501572 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2501573 139 3% 4% 22% 60% 7% 5%
2014 2501572 4 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2501573 158 1% 3% 12% 67% 13% 4%
2013 2501572 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 121 1% 2% 23% 57% 6% 12%
2012 2501573 131 3% 3% 16% 62% 15% 2%