Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502443 333
  97%
  98%
  2%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 112
  57%
  80%
  29%
2021 2502443 325
  94%
  96%
  2%
1353 80
  40%
  67%
  40%
2020 2502443 323
  97%
  99%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2502443 306
  96%
  97%
  1%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2018 2502443 301
  98%
  98%
  0%
1353 112
  86%
  86%
  0%
2017 2502443 305
  96%
  97%
  1%
1353 112
  71%
  71%
  0%
2016 2502443 300
  97%
  97%
  0%
1353 96
  83%
  83%
  0%
2015 2502443 265
  97%
  100%
  2%
2014 2502443 305
  98%
  99%
  1%
2013 2502443 277
  98%
  99%
  1%
2012 2502443 306
  98%
  100%
  2%
2011 2502443 155
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502443 333 1% 1% 45% 50% 2% 2%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 112 0% 0% 14% 43% 14% 29%
2021 2502443 325 0% 1% 37% 56% 4% 2%
1353 80 0% 0% 20% 20% 20% 40%
2020 2502443 323 0% 0% 56% 41% 1% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2502443 306 0% 0% 43% 53% 3% 1%
1353 128 0% 0% 13% 88% 0% 0%
2018 2502443 301 0% 2% 39% 57% 2% 0%
1353 112 0% 0% 43% 43% 14% 0%
2017 2502443 305 0% 0% 49% 48% 3% 1%
1353 112 0% 0% 29% 43% 29% 0%
2016 2502443 300 1% 1% 49% 46% 3% 0%
1353 96 0% 0% 50% 33% 17% 0%
2015 2502443 265 3% 0% 59% 35% 0% 2%
2014 2502443 305 2% 2% 67% 28% 1% 1%
2013 2502443 277 2% 6% 61% 28% 1% 1%
2012 2502443 306 3% 8% 68% 20% 0% 2%
2011 2502443 155 3% 19% 42% 35% 0% 1%