Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502443 101
  98%
  98%
  0%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2502443 102
  96%
  98%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2502443 81
  96%
  99%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2502443 81
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2502443 82
  100%
  100%
  0%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2017 2502443 66
  98%
  98%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2502443 80
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2502443 84
  95%
  96%
  1%
2014 2502443 75
  91%
  100%
  9%
2013 2502443 87
  92%
  99%
  7%
2011 2502443 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502443 101 4% 22% 62% 10% 2% 0%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2502443 102 4% 13% 45% 33% 2% 2%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2502443 81 4% 12% 59% 21% 1% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2502443 81 5% 19% 47% 30% 0% 0%
1353 64 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2018 2502443 82 5% 6% 60% 29% 0% 0%
1353 112 0% 0% 14% 86% 0% 0%
2017 2502443 66 3% 23% 58% 15% 2% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2016 2502443 80 5% 6% 66% 18% 0% 5%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2502443 84 5% 18% 60% 13% 4% 1%
2014 2502443 75 4% 19% 44% 24% 0% 9%
2013 2502443 87 5% 8% 22% 57% 1% 7%
2011 2502443 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%