Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502443 43
  98%
  100%
  2%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2021 2502443 47
  94%
  98%
  4%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2502443 71
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2502443 68
  99%
  99%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2018 2502443 67
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2502443 69
  97%
  99%
  1%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2016 2502443 62
  95%
  100%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2502443 68
  93%
  97%
  4%
2014 2502443 61
  98%
  100%
  2%
2013 2502443 41
  98%
  100%
  2%
2012 2502443 31
  97%
  100%
  3%
2011 2502443 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502443 43 7% 14% 65% 12% 0% 2%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 80 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2021 2502443 47 0% 0% 60% 34% 2% 4%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2020 2502443 71 3% 7% 61% 30% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2502443 68 4% 9% 60% 25% 1% 0%
1353 80 20% 0% 60% 20% 0% 0%
2018 2502443 67 4% 3% 54% 39% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2502443 69 3% 12% 42% 41% 1% 1%
1353 96 0% 0% 17% 83% 0% 0%
2016 2502443 62 2% 19% 44% 31% 0% 5%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2015 2502443 68 0% 6% 38% 49% 3% 4%
2014 2502443 61 0% 3% 46% 49% 0% 2%
2013 2502443 41 0% 2% 32% 63% 0% 2%
2012 2502443 31 3% 16% 39% 39% 0% 3%
2011 2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%