Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501935 31
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 336
  100%
  100%
  0%
2021 2501935 38
  97%
  100%
  3%
1353 240
  93%
  100%
  7%
2020 2501935 35
  100%
  100%
  0%
2019 2501935 26
  96%
  100%
  4%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2018 2501935 17
  100%
  100%
  0%
1353 320
  100%
  100%
  0%
2017 2501935 30
  100%
  100%
  0%
1353 304
  95%
  100%
  5%
2016 2501935 29
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2015 2501935 42
  98%
  100%
  2%
2014 2501935 43
  100%
  100%
  0%
2013 2501935 44
  100%
  100%
  0%
2012 2501935 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501935 31 0% 19% 74% 6% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 336 0% 14% 76% 10% 0% 0%
2021 2501935 38 3% 8% 84% 3% 0% 3%
1353 240 0% 13% 80% 0% 0% 7%
2020 2501935 35 0% 31% 69% 0% 0% 0%
2019 2501935 26 0% 0% 62% 35% 0% 4%
1353 128 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2018 2501935 17 0% 41% 53% 6% 0% 0%
1353 320 0% 20% 75% 5% 0% 0%
2017 2501935 30 0% 17% 80% 3% 0% 0%
1353 304 0% 11% 74% 11% 0% 5%
2016 2501935 29 0% 10% 90% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2015 2501935 42 2% 10% 67% 19% 0% 2%
2014 2501935 43 0% 0% 88% 12% 0% 0%
2013 2501935 44 0% 2% 91% 7% 0% 0%
2012 2501935 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%