Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%
2021 4 75% 75% 0%
2020 3 0% 0% 0%
2019 4 25% 100% 75%
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501935 84
  98%
  100%
  2%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501935 71
  100%
  100%
  0%
1355 56
  75%
  75%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501935 76
  100%
  100%
  0%
1355 42
  0%
  0%
  0%
2019 2501935 78
  99%
  100%
  1%
1355 56
  25%
  100%
  75%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2501935 74
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2501935 50
  96%
  98%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501935 79
  97%
  97%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2501935 64
  97%
  98%
  2%
2014 2501935 74
  99%
  99%
  0%
2013 2501935 73
  100%
  100%
  0%
2012 2501935 68
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501935 84 0% 0% 90% 7% 0% 2%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501935 71 0% 0% 80% 20% 0% 0%
1355 56 0% 0% 0% 75% 25% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501935 76 0% 1% 67% 32% 0% 0%
1355 42 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2501935 78 0% 0% 78% 21% 0% 1%
1355 56 0% 0% 0% 25% 0% 75%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2501935 74 0% 1% 46% 53% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 64 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501935 50 2% 4% 66% 22% 2% 2%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501935 79 0% 3% 73% 22% 3% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2501935 64 0% 3% 36% 58% 2% 2%
2014 2501935 74 0% 5% 35% 58% 1% 0%
2013 2501935 73 0% 3% 11% 86% 0% 0%
2012 2501935 68 0% 1% 21% 78% 0% 0%