Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 80% 100% 20%
2019 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 250
  89%
  93%
  5%
7000255 93
  94%
  95%
  1%
2501573 19
  84%
  89%
  5%
1355 70
  80%
  100%
  20%
1353 288
  94%
  94%
  0%
2021 2501572 237
  84%
  92%
  8%
7000255 76
  80%
  84%
  4%
2501573 11
  82%
  90%
  9%
2020 2501572 256
  91%
  95%
  5%
7000255 67
  90%
  90%
  0%
2501573 4
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 246
  92%
  97%
  5%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 160
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 225
  89%
  95%
  7%
1353 80
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 250 0% 0% 40% 48% 6% 5%
7000255 93 0% 2% 20% 71% 5% 1%
2501573 19 0% 16% 16% 53% 11% 5%
1355 70 0% 0% 20% 60% 0% 20%
1353 288 0% 0% 56% 39% 6% 0%
2021 2501572 237 2% 4% 35% 43% 7% 8%
7000255 76 0% 0% 11% 70% 16% 4%
2501573 11 9% 0% 36% 36% 9% 9%
2020 2501572 256 2% 13% 33% 43% 4% 5%
7000255 67 0% 0% 6% 84% 10% 0%
2501573 4 0% 25% 25% 50% 0% 0%
2019 2501572 246 2% 20% 55% 16% 2% 5%
1355 28 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 160 10% 30% 40% 20% 0% 0%
2018 2501572 225 2% 3% 33% 52% 4% 7%
1353 80 0% 20% 80% 0% 0% 0%