Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 50% 50% 0%
2021 2 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 221
  92%
  94%
  2%
7000255 65
  100%
  100%
  0%
2501573 21
  81%
  81%
  0%
1355 28
  50%
  50%
  0%
1353 320
  65%
  65%
  0%
2021 2501572 201
  90%
  90%
  0%
7000255 57
  100%
  100%
  0%
2501573 19
  84%
  89%
  5%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 336
  81%
  89%
  10%
2020 2501572 166
  98%
  98%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 3
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 176
  82%
  90%
  9%
2019 2501572 10
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 221 0% 4% 33% 55% 6% 2%
7000255 65 2% 12% 80% 6% 0% 0%
2501573 21 0% 5% 14% 62% 19% 0%
1355 28 0% 0% 50% 0% 50% 0%
1353 320 5% 5% 20% 35% 35% 0%
2021 2501572 201 2% 3% 32% 53% 9% 0%
7000255 57 5% 19% 56% 19% 0% 0%
2501573 19 11% 0% 42% 32% 11% 5%
1355 28 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 336 0% 0% 38% 43% 10% 10%
2020 2501572 166 0% 5% 47% 46% 2% 0%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 176 9% 0% 27% 45% 9% 9%
2019 2501572 10 0% 10% 60% 30% 0% 0%
2018 2501572 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%