Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 75% 100% 25%
2021 3 0% 0% 100%
2019 2 50% 100% 50%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 212
  85%
  98%
  13%
1355 56
  75%
  100%
  25%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 240
  83%
  94%
  12%
1355 42
  0%
  0%
  100%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500894 202
  79%
  99%
  20%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 246
  92%
  98%
  7%
1355 28
  50%
  100%
  50%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 212 2% 1% 33% 49% 2% 13%
1355 56 0% 0% 0% 75% 0% 25%
1353 48 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2021 2500894 240 3% 3% 35% 42% 5% 12%
1355 42 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500894 202 4% 1% 40% 35% 1% 20%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2019 2500894 246 2% 2% 61% 26% 2% 7%
1355 28 0% 0% 50% 0% 0% 50%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%