Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 220
  75%
  84%
  10%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 244
  81%
  84%
  3%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2020 2500894 226
  91%
  93%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 264
  83%
  92%
  11%
1353 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 220 0% 0% 13% 63% 15% 10%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2021 2500894 244 1% 1% 20% 59% 16% 3%
1353 64 0% 0% 25% 50% 25% 0%
2020 2500894 226 0% 4% 22% 65% 7% 2%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500894 264 0% 2% 16% 64% 7% 11%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%