Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504235 35
  69%
  92%
  26%
1355 14
  0%
  0%
  100%
2021 2504235 26
  88%
  100%
  12%
1353 32
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504235 35 6% 9% 40% 14% 6% 26%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2504235 26 4% 8% 35% 42% 0% 12%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%