Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 77 93.506% 97.297% 3.896%
2021 79 96.203% 97.436% 1.266%
2020 76 92.105% 100% 7.895%
2019 76 94.737% 100% 5.263%
2018 80 91.25% 96.053% 5%
2017 84 88.095% 97.368% 9.524%
2016 81 83.951% 91.892% 8.642%
2015 75 88% 97.059% 9.333%
2014 81 93.827% 100% 6.173%
2013 84 88.095% 97.368% 9.524%
2012 76 86.842% 97.059% 10.526%
2011 70 92.857% 98.485% 5.714%
2010 62 88.71% 98.214% 9.677%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 77
  94%
  97%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500244 79
  96%
  97%
  1%
2020 2500244 76
  92%
  100%
  8%
2019 2500244 76
  95%
  100%
  5%
2018 2500244 80
  91%
  96%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 84
  88%
  97%
  10%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2016 2500244 81
  84%
  92%
  9%
2015 2500244 75
  88%
  97%
  9%
2014 2500244 81
  94%
  100%
  6%
2013 2500244 84
  88%
  97%
  10%
2012 2500244 76
  87%
  97%
  11%
2011 2500244 70
  93%
  98%
  6%
2010 2500244 62
  89%
  98%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 77 5% 5% 66% 17% 3% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500244 79 4% 13% 58% 22% 3% 1%
2020 2500244 76 3% 5% 70% 14% 0% 8%
2019 2500244 76 5% 8% 66% 16% 0% 5%
2018 2500244 80 3% 6% 63% 20% 4% 5%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500244 84 2% 5% 57% 24% 2% 10%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2016 2500244 81 2% 2% 56% 23% 7% 9%
2015 2500244 75 4% 3% 56% 25% 3% 9%
2014 2500244 81 1% 6% 41% 46% 0% 6%
2013 2500244 84 4% 11% 56% 18% 2% 10%
2012 2500244 76 4% 12% 37% 34% 3% 11%
2011 2500244 70 3% 0% 57% 33% 1% 6%
2010 2500244 62 3% 10% 60% 16% 2% 10%