Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 34 97.059% 100% 2.941%
2021 47 95.745% 100% 4.255%
2020 31 87.097% 96.429% 9.677%
2019 28 92.857% 96.296% 3.571%
2018 32 90.625% 100% 9.375%
2017 21 80.952% 100% 19.048%
2016 28 89.286% 100% 10.714%
2015 22 95.455% 100% 4.545%
2014 33 84.848% 96.552% 12.121%
2013 20 100% 100% 0%
2012 14 92.857% 100% 7.143%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500244 34
  97%
  100%
  3%
2500249 1
  0%
  0%
  100%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2021 2500244 47
  96%
  100%
  4%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2500244 31
  87%
  96%
  10%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2019 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500244 28
  93%
  96%
  4%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2500244 32
  91%
  100%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 21
  81%
  100%
  19%
2501002 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2501573 1
  0%
  0%
  100%
2500244 28
  89%
  100%
  11%
2501233 3
  67%
  100%
  33%
2015 2500244 22
  95%
  100%
  5%
2014 2500786 1
  100%
  100%
  0%
2500244 33
  85%
  97%
  12%
2013 2500244 20
  100%
  100%
  0%
2012 2500244 14
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 34 3% 26% 53% 15% 0% 3%
2500249 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 80 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2021 2500244 47 4% 4% 79% 9% 0% 4%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2020 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500245 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500244 31 0% 61% 26% 0% 3% 10%
2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 28 4% 32% 57% 0% 4% 4%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501913 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 32 6% 19% 41% 25% 0% 9%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500244 21 10% 10% 57% 5% 0% 19%
2501002 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 33% 33% 0% 0% 33%
2016 2501573 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500244 28 4% 11% 43% 32% 0% 11%
2501233 3 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2015 2500244 22 5% 14% 59% 18% 0% 5%
2014 2500786 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 33 0% 18% 58% 9% 3% 12%
2013 2500244 20 0% 35% 40% 25% 0% 0%
2012 2500244 14 7% 29% 57% 0% 0% 7%