Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 96.429% 96.429% 0%
2021 40 95% 95% 0%
2020 38 97.368% 100% 2.632%
2019 17 100% 100% 0%
2018 32 100% 100% 0%
2017 19 100% 100% 0%
2016 28 96.429% 96.429% 0%
2015 36 94.444% 97.143% 2.778%
2014 28 89.286% 96.154% 7.143%
2013 31 100% 100% 0%
2012 18 94.444% 100% 5.556%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 28
  96%
  96%
  0%
2021 2500244 40
  95%
  95%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2500244 38
  97%
  100%
  3%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500249 2
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 17
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 32
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 19
  100%
  100%
  0%
2501002 1
  100%
  100%
  0%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 28
  96%
  96%
  0%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2501573 1
  100%
  100%
  0%
2500244 36
  94%
  97%
  3%
2014 2500786 1
  100%
  100%
  0%
2500244 28
  89%
  96%
  7%
2013 2500244 31
  100%
  100%
  0%
2012 2500244 18
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 28 0% 21% 68% 7% 4% 0%
2021 2500244 40 5% 5% 78% 8% 5% 0%
2500262 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500245 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 38 5% 16% 71% 5% 0% 3%
2500501 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500249 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500244 17 6% 29% 59% 6% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500244 32 0% 19% 59% 22% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500244 19 0% 5% 84% 11% 0% 0%
2501002 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501233 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500244 28 0% 4% 79% 14% 4% 0%
2501233 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501573 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500244 36 3% 14% 64% 14% 3% 3%
2014 2500786 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 28 0% 7% 57% 25% 4% 7%
2013 2500244 31 3% 26% 65% 6% 0% 0%
2012 2500244 18 6% 22% 67% 0% 0% 6%