Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 79 93.671% 96.104% 2.532%
2021 74 97.297% 98.63% 1.351%
2020 74 97.297% 100% 2.703%
2019 82 97.561% 100% 2.439%
2018 73 89.041% 97.015% 8.219%
2017 80 88.75% 93.421% 5%
2016 81 90.123% 100% 9.877%
2015 75 90.667% 97.143% 6.667%
2014 78 91.026% 97.26% 6.41%
2013 83 92.771% 98.718% 6.024%
2012 81 85.185% 98.571% 13.58%
2011 84 89.286% 100% 10.714%
2010 63 65.079% 77.358% 15.873%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 79
  94%
  96%
  3%
2021 2500244 74
  97%
  99%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 74
  97%
  100%
  3%
2019 2500244 82
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 73
  89%
  97%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 80
  89%
  93%
  5%
2016 2500244 81
  90%
  100%
  10%
2015 2500244 75
  91%
  97%
  7%
2014 2500244 78
  91%
  97%
  6%
2013 2500244 83
  93%
  99%
  6%
2012 2500244 81
  85%
  99%
  14%
2011 2500244 84
  89%
  100%
  11%
2010 2500244 63
  65%
  77%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 79 4% 1% 43% 46% 4% 3%
2021 2500244 74 5% 18% 70% 4% 1% 1%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500244 74 5% 23% 49% 20% 0% 3%
2019 2500244 82 5% 22% 61% 10% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500244 73 3% 4% 26% 56% 3% 8%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500244 80 1% 4% 38% 46% 6% 5%
2016 2500244 81 4% 7% 51% 28% 0% 10%
2015 2500244 75 5% 8% 43% 35% 3% 7%
2014 2500244 78 4% 4% 35% 49% 3% 6%
2013 2500244 83 6% 0% 47% 40% 1% 6%
2012 2500244 81 5% 0% 46% 35% 1% 14%
2011 2500244 84 2% 5% 51% 31% 0% 11%
2010 2500244 63 2% 5% 21% 38% 19% 16%