Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 77 96.104% 100% 3.896%
2021 74 100% 100% 0%
2020 87 100% 100% 0%
2019 79 81.013% 85.333% 5.063%
2018 78 85.897% 94.366% 8.974%
2017 82 93.902% 97.468% 3.659%
2016 85 87.059% 91.358% 4.706%
2015 74 85.135% 87.5% 2.703%
2014 79 96.203% 97.436% 1.266%
2013 78 96.154% 98.684% 2.564%
2012 76 89.474% 98.551% 9.211%
2011 67 92.537% 98.413% 5.97%
2010 59 96.61% 100% 3.39%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 77
  96%
  100%
  4%
2021 2500244 74
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 87
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 79
  81%
  85%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 78
  86%
  94%
  9%
2017 2500244 82
  94%
  97%
  4%
2016 2500244 85
  87%
  91%
  5%
2015 2500244 74
  85%
  88%
  3%
2014 2500244 79
  96%
  97%
  1%
2013 2500244 78
  96%
  99%
  3%
2012 2500244 76
  89%
  99%
  9%
2011 2500244 67
  93%
  98%
  6%
2010 2500244 59
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 77 5% 36% 25% 30% 0% 4%
2021 2500244 74 5% 30% 24% 41% 0% 0%
2020 2500244 87 5% 28% 55% 13% 0% 0%
2019 2500244 79 5% 19% 10% 47% 14% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500244 78 4% 8% 27% 47% 5% 9%
2017 2500244 82 2% 10% 37% 45% 2% 4%
2016 2500244 85 6% 15% 24% 42% 8% 5%
2015 2500244 74 4% 16% 26% 39% 12% 3%
2014 2500244 79 5% 22% 56% 14% 3% 1%
2013 2500244 78 5% 36% 45% 10% 1% 3%
2012 2500244 76 4% 39% 33% 13% 1% 9%
2011 2500244 67 0% 1% 40% 51% 1% 6%
2010 2500244 59 3% 3% 69% 20% 0% 3%