Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 100% 100% 0%
2020 2 100% 100% 0%
2019 20 95% 100% 5%
2018 6 100% 100% 0%
2017 11 100% 100% 0%
2016 5 100% 100% 0%
2015 13 100% 100% 0%
2014 8 100% 100% 0%
2013 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 5
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 2
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 20
  95%
  100%
  5%
2018 2500244 6
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 11
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 5
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 13
  100%
  100%
  0%
2014 2500244 8
  100%
  100%
  0%
2013 2500244 3
  100%
  100%
  0%
2012 2500249 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 5 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500244 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500244 20 0% 40% 55% 0% 0% 5%
2018 2500244 6 0% 50% 33% 17% 0% 0%
2017 2500244 11 9% 18% 64% 9% 0% 0%
2016 2500244 5 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2015 2500244 13 0% 23% 69% 8% 0% 0%
2014 2500244 8 0% 38% 63% 0% 0% 0%
2013 2500244 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%