Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 94.118% 100% 5.882%
2021 13 100% 100% 0%
2020 16 93.75% 100% 6.25%
2019 19 100% 100% 0%
2018 21 100% 100% 0%
2017 24 100% 100% 0%
2016 10 90% 100% 10%
2015 22 100% 100% 0%
2014 25 100% 100% 0%
2013 23 91.304% 100% 8.696%
2012 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 17
  94%
  100%
  6%
2021 2500244 13
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 16
  94%
  100%
  6%
2019 2500244 19
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 21
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 24
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 10
  90%
  100%
  10%
2015 2500244 22
  100%
  100%
  0%
2014 2500244 25
  100%
  100%
  0%
2013 2500244 23
  91%
  100%
  9%
2012 2500244 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 17 0% 6% 71% 12% 0% 6%
2021 2500244 13 15% 23% 46% 15% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500244 16 13% 6% 56% 19% 0% 6%
2019 2500244 19 16% 26% 53% 5% 0% 0%
2018 2500244 21 0% 24% 67% 10% 0% 0%
2017 2500244 24 4% 8% 79% 8% 0% 0%
2016 2500244 10 0% 10% 30% 50% 0% 10%
2015 2500244 22 0% 18% 64% 18% 0% 0%
2014 2500244 25 4% 40% 48% 8% 0% 0%
2013 2500244 23 4% 22% 52% 13% 0% 9%
2012 2500244 4 0% 50% 50% 0% 0% 0%