Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 44 93.182% 100% 6.818%
2021 39 84.615% 100% 15.385%
2020 49 95.918% 97.917% 2.041%
2019 34 97.059% 100% 2.941%
2018 45 95.556% 97.727% 2.222%
2017 40 97.5% 100% 2.5%
2016 30 100% 100% 0%
2015 33 90.909% 100% 9.091%
2014 41 90.244% 100% 9.756%
2013 35 91.429% 100% 8.571%
2012 32 96.875% 100% 3.125%
2011 25 80% 90.909% 12%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 44
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500244 39
  85%
  100%
  15%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 49
  96%
  98%
  2%
2019 2500244 34
  97%
  100%
  3%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 45
  96%
  98%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 40
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 33
  91%
  100%
  9%
2014 2500244 41
  90%
  100%
  10%
2013 2500244 35
  91%
  100%
  9%
2012 2500244 32
  97%
  100%
  3%
2011 2500244 25
  80%
  91%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 44 9% 18% 55% 9% 0% 7%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500244 39 5% 13% 59% 8% 0% 15%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500244 49 4% 20% 65% 6% 2% 2%
2019 2500244 34 6% 29% 56% 6% 0% 3%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500244 45 4% 7% 51% 33% 2% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500244 40 5% 13% 68% 13% 0% 3%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2500244 30 7% 17% 57% 20% 0% 0%
2015 2500244 33 6% 15% 58% 12% 0% 9%
2014 2500244 41 2% 10% 51% 27% 0% 10%
2013 2500244 35 6% 17% 51% 17% 0% 9%
2012 2500244 32 6% 6% 69% 16% 0% 3%
2011 2500244 25 4% 12% 32% 32% 8% 12%