Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 33 72.727% 85.714% 15.152%
2021 31 80.645% 86.207% 6.452%
2020 43 90.698% 100% 9.302%
2019 27 96.296% 100% 3.704%
2018 51 70.588% 75% 5.882%
2017 38 52.632% 60.606% 13.158%
2016 42 76.19% 80% 4.762%
2015 46 71.739% 80.488% 10.87%
2014 33 90.909% 100% 9.091%
2013 28 78.571% 100% 21.429%
2012 29 89.655% 100% 10.345%
2011 15 93.333% 100% 6.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 33
  73%
  86%
  15%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500244 31
  81%
  86%
  6%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 43
  91%
  100%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 27
  96%
  100%
  4%
2018 2500244 51
  71%
  75%
  6%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 38
  53%
  61%
  13%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 42
  76%
  80%
  5%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 46
  72%
  80%
  11%
2014 2500244 33
  91%
  100%
  9%
2013 2500244 28
  79%
  100%
  21%
2012 2500244 29
  90%
  100%
  10%
2011 2500244 15
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 33 3% 0% 30% 39% 12% 15%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500244 31 3% 23% 39% 16% 13% 6%
1353 96 0% 83% 0% 17% 0% 0%
2020 2500244 43 5% 7% 58% 21% 0% 9%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500244 27 4% 4% 59% 30% 0% 4%
2018 2500244 51 4% 2% 33% 27% 24% 6%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500244 38 0% 0% 16% 34% 34% 13%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500244 42 0% 19% 14% 43% 19% 5%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500244 46 4% 7% 28% 33% 17% 11%
2014 2500244 33 6% 30% 39% 15% 0% 9%
2013 2500244 28 11% 29% 29% 11% 0% 21%
2012 2500244 29 7% 34% 48% 0% 0% 10%
2011 2500244 15 7% 33% 53% 0% 0% 7%