Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 43 90.698% 97.5% 6.977%
2021 37 86.486% 100% 13.514%
2020 52 98.077% 98.077% 0%
2019 34 97.059% 100% 2.941%
2018 43 93.023% 95.238% 2.326%
2017 45 95.556% 100% 4.444%
2016 34 91.176% 100% 8.824%
2015 37 86.486% 100% 13.514%
2014 40 82.5% 100% 17.5%
2013 39 89.744% 100% 10.256%
2012 32 81.25% 96.296% 15.625%
2011 26 84.615% 100% 15.385%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 43
  91%
  98%
  7%
2021 2500244 37
  86%
  100%
  14%
2020 2500244 52
  98%
  98%
  0%
2019 2500244 34
  97%
  100%
  3%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 43
  93%
  95%
  2%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2017 2500244 45
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 34
  91%
  100%
  9%
2015 2500244 37
  86%
  100%
  14%
2014 2500244 40
  82%
  100%
  18%
2013 2500244 39
  90%
  100%
  10%
2012 2500244 32
  81%
  96%
  16%
2011 2500244 26
  85%
  100%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 43 9% 2% 26% 51% 2% 7%
2021 2500244 37 5% 8% 46% 27% 0% 14%
2020 2500244 52 4% 6% 73% 15% 2% 0%
2019 2500244 34 0% 15% 53% 29% 0% 3%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2018 2500244 43 5% 9% 37% 42% 5% 2%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2017 2500244 45 2% 4% 64% 24% 0% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500244 34 3% 3% 59% 26% 0% 9%
2015 2500244 37 3% 8% 59% 16% 0% 14%
2014 2500244 40 3% 13% 43% 25% 0% 18%
2013 2500244 39 3% 15% 51% 21% 0% 10%
2012 2500244 32 3% 3% 41% 34% 3% 16%
2011 2500244 26 4% 8% 38% 35% 0% 15%