Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 84% 91.304% 8%
2021 31 93.548% 93.548% 0%
2020 38 92.105% 92.105% 0%
2019 27 92.593% 96.154% 3.704%
2018 40 85% 85% 0%
2017 30 66.667% 71.429% 6.667%
2016 34 82.353% 84.848% 2.941%
2015 44 95.455% 97.674% 2.273%
2014 27 81.481% 91.667% 11.111%
2013 36 94.444% 100% 5.556%
2012 35 82.857% 87.879% 5.714%
2011 15 80% 85.714% 6.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 25
  84%
  91%
  8%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2500244 31
  94%
  94%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 38
  92%
  92%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 27
  93%
  96%
  4%
2018 2500244 40
  85%
  85%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2017 2500244 30
  67%
  71%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 34
  82%
  85%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 44
  95%
  98%
  2%
2014 2500244 27
  81%
  92%
  11%
2013 2500244 36
  94%
  100%
  6%
2012 2500244 35
  83%
  88%
  6%
2011 2500244 15
  80%
  86%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 25 4% 16% 40% 24% 8% 8%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2021 2500244 31 3% 29% 48% 13% 6% 0%
1355 14 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500244 38 5% 11% 63% 13% 8% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500244 27 4% 15% 52% 22% 4% 4%
2018 2500244 40 3% 8% 43% 33% 15% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2017 2500244 30 0% 3% 33% 30% 27% 7%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500244 34 3% 9% 32% 38% 15% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500244 44 5% 14% 50% 27% 2% 2%
2014 2500244 27 0% 11% 48% 22% 7% 11%
2013 2500244 36 6% 6% 61% 22% 0% 6%
2012 2500244 35 3% 11% 49% 20% 11% 6%
2011 2500244 15 7% 7% 33% 33% 13% 7%