Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 96.429% 96.429% 0%
2021 31 83.871% 86.667% 3.226%
2020 38 94.737% 94.737% 0%
2019 27 96.296% 100% 3.704%
2018 35 88.571% 91.176% 2.857%
2017 26 88.462% 92% 3.846%
2016 35 91.429% 100% 8.571%
2015 43 90.698% 95.122% 4.651%
2014 29 82.759% 88.889% 6.897%
2013 33 87.879% 87.879% 0%
2012 34 88.235% 96.774% 8.824%
2011 15 93.333% 93.333% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 28
  96%
  96%
  0%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2021 2500244 31
  84%
  87%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 38
  95%
  95%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 27
  96%
  100%
  4%
2018 2500244 35
  89%
  91%
  3%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2017 2500244 26
  88%
  92%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 35
  91%
  100%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 43
  91%
  95%
  5%
2014 2500244 29
  83%
  89%
  7%
2013 2500244 33
  88%
  88%
  0%
2012 2500244 34
  88%
  97%
  9%
2011 2500244 15
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 28 0% 25% 57% 14% 4% 0%
1353 96 17% 33% 33% 0% 0% 17%
2021 2500244 31 3% 6% 39% 35% 13% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500244 38 5% 0% 68% 21% 5% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500244 27 4% 26% 33% 33% 0% 4%
2018 2500244 35 3% 9% 43% 34% 9% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2017 2500244 26 0% 0% 50% 38% 8% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500244 35 6% 6% 37% 43% 0% 9%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500244 43 0% 14% 35% 42% 5% 5%
2014 2500244 29 0% 7% 41% 34% 10% 7%
2013 2500244 33 6% 15% 48% 18% 12% 0%
2012 2500244 34 3% 9% 59% 18% 3% 9%
2011 2500244 15 7% 27% 13% 47% 7% 0%