Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 49 83.673% 95.349% 12.245%
2021 53 84.906% 95.745% 11.321%
2020 52 86.538% 97.826% 11.538%
2019 53 90.566% 100% 9.434%
2018 56 89.286% 98.039% 8.929%
2017 56 83.929% 92.157% 8.929%
2016 56 85.714% 100% 14.286%
2015 53 84.906% 93.75% 9.434%
2014 55 80% 100% 20%
2013 53 79.245% 95.455% 16.981%
2012 51 92.157% 97.917% 5.882%
2011 47 72.34% 89.474% 19.149%
2010 42 83.333% 97.222% 14.286%
2009 41 80.488% 100% 19.512%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 49
  84%
  95%
  12%
2021 2500244 53
  85%
  96%
  11%
2020 2500244 52
  87%
  98%
  12%
2019 2500244 53
  91%
  100%
  9%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500244 56
  89%
  98%
  9%
2017 2500244 56
  84%
  92%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 56
  86%
  100%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 53
  85%
  94%
  9%
2014 2500244 55
  80%
  100%
  20%
2013 2500244 53
  79%
  95%
  17%
2012 2500244 51
  92%
  98%
  6%
2011 2500244 47
  72%
  89%
  19%
2010 2500244 42
  83%
  97%
  14%
2009 2500244 41
  80%
  100%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 49 4% 14% 41% 24% 4% 12%
2021 2500244 53 6% 19% 40% 21% 4% 11%
2020 2500244 52 6% 19% 42% 17% 2% 12%
2019 2500244 53 6% 43% 40% 2% 0% 9%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500244 56 5% 23% 41% 20% 2% 9%
2017 2500244 56 5% 14% 34% 30% 7% 9%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500244 56 5% 16% 41% 23% 0% 14%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500244 53 6% 30% 28% 21% 6% 9%
2014 2500244 55 5% 33% 31% 11% 0% 20%
2013 2500244 53 8% 19% 36% 17% 4% 17%
2012 2500244 51 8% 25% 45% 14% 2% 6%
2011 2500244 47 4% 9% 47% 13% 9% 19%
2010 2500244 42 7% 21% 38% 17% 2% 14%
2009 2500244 41 7% 29% 22% 22% 0% 20%