Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 46 95.652% 97.778% 2.174%
2021 51 96.078% 100% 3.922%
2020 53 98.113% 100% 1.887%
2019 50 88% 97.778% 10%
2018 51 94.118% 100% 5.882%
2017 60 95% 100% 5%
2016 52 92.308% 96% 3.846%
2015 55 92.727% 100% 7.273%
2014 50 96% 100% 4%
2013 55 94.545% 100% 5.455%
2012 49 89.796% 95.652% 6.122%
2011 46 86.957% 100% 13.043%
2010 42 90.476% 100% 9.524%
2009 41 92.683% 100% 7.317%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 46
  96%
  98%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500244 51
  96%
  100%
  4%
2020 2500244 53
  98%
  100%
  2%
2019 2500244 50
  88%
  98%
  10%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500244 51
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 60
  95%
  100%
  5%
2016 2500244 52
  92%
  96%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 55
  93%
  100%
  7%
2014 2500244 50
  96%
  100%
  4%
2013 2500244 55
  95%
  100%
  5%
2012 2500244 49
  90%
  96%
  6%
2011 2500244 46
  87%
  100%
  13%
2010 2500244 42
  90%
  100%
  10%
2009 2500244 41
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 46 7% 28% 39% 22% 2% 2%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500244 51 6% 35% 43% 12% 0% 4%
2020 2500244 53 6% 64% 21% 8% 0% 2%
2019 2500244 50 6% 30% 40% 12% 2% 10%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500244 51 6% 51% 27% 10% 0% 6%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500244 60 5% 17% 60% 13% 0% 5%
2016 2500244 52 6% 21% 46% 19% 4% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500244 55 5% 29% 36% 22% 0% 7%
2014 2500244 50 6% 28% 42% 20% 0% 4%
2013 2500244 55 5% 24% 47% 18% 0% 5%
2012 2500244 49 8% 41% 35% 6% 4% 6%
2011 2500244 46 7% 22% 41% 17% 0% 13%
2010 2500244 42 5% 26% 50% 10% 0% 10%
2009 2500244 41 5% 29% 32% 27% 0% 7%