Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 83 79.518% 80.488% 1.205%
2021 89 94.382% 94.382% 0%
2020 89 94.382% 96.552% 2.247%
2019 83 90.361% 92.593% 2.41%
2018 87 91.954% 91.954% 0%
2017 90 91.111% 96.471% 5.556%
2016 90 88.889% 96.386% 7.778%
2015 90 87.778% 91.86% 4.444%
2014 92 90.217% 95.402% 5.435%
2013 88 86.364% 89.412% 3.409%
2012 93 90.323% 90.323% 0%
2011 96 85.417% 93.182% 8.333%
2010 84 77.381% 86.667% 10.714%
2009 80 68.75% 85.938% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 83
  80%
  80%
  1%
4313666 142
  100%
  100%
  0%
2021 2500244 89
  94%
  94%
  0%
4313666 126
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 2500244 89
  94%
  97%
  2%
4313666 116
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 83
  90%
  93%
  2%
4313666 144
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2500244 87
  92%
  92%
  0%
2017 2500244 90
  91%
  96%
  6%
2016 2500244 90
  89%
  96%
  8%
2015 2500244 90
  88%
  92%
  4%
2014 2500244 92
  90%
  95%
  5%
2013 2500244 88
  86%
  89%
  3%
2012 2500244 93
  90%
  90%
  0%
2011 2500244 96
  85%
  93%
  8%
2010 2500244 84
  77%
  87%
  11%
2009 2500244 80
  69%
  86%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 83 1% 0% 29% 49% 19% 1%
4313666 142 0% 20% 59% 21% 0% 0%
2021 2500244 89 0% 2% 30% 62% 6% 0%
4313666 126 0% 3% 54% 43% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2020 2500244 89 1% 2% 34% 57% 3% 2%
4313666 116 0% 7% 69% 24% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500244 83 2% 6% 51% 31% 7% 2%
4313666 144 1% 13% 72% 14% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 2500244 87 5% 11% 45% 31% 8% 0%
2017 2500244 90 4% 13% 52% 21% 3% 6%
2016 2500244 90 4% 2% 42% 40% 3% 8%
2015 2500244 90 4% 2% 32% 49% 8% 4%
2014 2500244 92 4% 5% 33% 48% 4% 5%
2013 2500244 88 5% 0% 43% 39% 10% 3%
2012 2500244 93 5% 0% 35% 49% 10% 0%
2011 2500244 96 5% 2% 32% 46% 6% 8%
2010 2500244 84 2% 5% 30% 40% 12% 11%
2009 2500244 80 0% 0% 21% 48% 11% 20%