Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 41 90.244% 92.5% 2.439%
2021 3 100% 100% 0%
2020 33 93.939% 96.875% 3.03%
2018 1 100% 100% 0%
2017 18 94.444% 100% 5.556%
2016 2 100% 100% 0%
2014 31 96.774% 96.774% 0%
2012 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 41
  90%
  92%
  2%
1353 192
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500245 3
  100%
  100%
  0%
2020 2500245 33
  94%
  97%
  3%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 18
  94%
  100%
  6%
1353 128
  75%
  100%
  25%
2016 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 31
  97%
  97%
  0%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500245 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 41 7% 12% 29% 41% 7% 2%
1353 192 0% 25% 42% 33% 0% 0%
2021 2500256 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500245 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2020 2500245 33 6% 9% 15% 64% 3% 3%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 64 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2018 2500245 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500245 18 6% 11% 72% 6% 0% 6%
1353 128 0% 13% 63% 0% 0% 25%
2016 2500245 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2014 2500245 31 3% 13% 65% 16% 3% 0%
2500261 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%