Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 31 93.548% 100% 6.452%
2021 32 87.5% 96.552% 9.375%
2020 45 97.778% 100% 2.222%
2019 53 100% 100% 0%
2017 45 97.778% 100% 2.222%
2016 15 86.667% 92.857% 6.667%
2015 41 97.561% 100% 2.439%
2014 44 90.909% 90.909% 0%
2013 26 96.154% 100% 3.846%
2012 20 95% 100% 5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 31
  94%
  100%
  6%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2021 2500245 32
  88%
  97%
  9%
2020 2500245 45
  98%
  100%
  2%
2019 2500245 53
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 45
  98%
  100%
  2%
2016 2500245 15
  87%
  93%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500245 41
  98%
  100%
  2%
2014 2500245 44
  91%
  91%
  0%
2013 2500245 26
  96%
  100%
  4%
2012 2500245 20
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 31 6% 0% 39% 48% 0% 6%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2021 2500245 32 6% 0% 19% 63% 3% 9%
2020 2500245 45 4% 9% 29% 56% 0% 2%
2019 2500245 53 4% 0% 43% 53% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500245 45 4% 11% 56% 27% 0% 2%
2016 2500245 15 7% 7% 33% 40% 7% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500245 41 2% 0% 51% 44% 0% 2%
2014 2500245 44 5% 2% 30% 55% 9% 0%
2013 2500245 26 0% 0% 46% 50% 0% 4%
2012 2500245 20 0% 30% 45% 20% 0% 5%