Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 43 86.047% 100% 13.953%
2021 1 100% 100% 0%
2020 2 50% 100% 50%
2018 1 100% 100% 0%
2017 2 100% 100% 0%
2014 1 100% 100% 0%
2012 11 81.818% 90% 9.091%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 43
  86%
  100%
  14%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500245 2
  50%
  100%
  50%
2018 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500245 11
  82%
  90%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 43 5% 21% 44% 14% 0% 14%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500245 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500245 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500245 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2012 2500245 11 9% 0% 45% 27% 9% 9%