Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 95.652% 95.652% 0%
2021 27 88.889% 96% 7.407%
2020 48 100% 100% 0%
2018 20 90% 90% 0%
2017 30 93.333% 100% 6.667%
2016 38 92.105% 100% 7.895%
2015 27 92.593% 100% 7.407%
2014 39 92.308% 94.737% 2.564%
2013 1 100% 100% 0%
2012 20 90% 90% 0%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 23
  96%
  96%
  0%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2021 2500245 27
  89%
  96%
  7%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500245 48
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2018 2500245 20
  90%
  90%
  0%
1353 112
  71%
  71%
  0%
2017 2500245 30
  93%
  100%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500245 38
  92%
  100%
  8%
1353 96
  83%
  83%
  0%
2015 2500245 27
  93%
  100%
  7%
2014 2500245 39
  92%
  95%
  3%
2013 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500245 20
  90%
  90%
  0%
2011 2500245 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 23 4% 17% 61% 13% 4% 0%
1353 64 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 2500245 27 7% 7% 52% 22% 4% 7%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2020 2500245 48 6% 8% 56% 29% 0% 0%
1353 64 0% 25% 25% 25% 0% 25%
2018 2500245 20 5% 15% 45% 25% 10% 0%
1353 112 0% 0% 43% 29% 29% 0%
2017 2500245 30 7% 7% 53% 27% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500245 38 5% 13% 39% 34% 0% 8%
1353 96 0% 0% 83% 0% 17% 0%
2015 2500245 27 4% 4% 44% 41% 0% 7%
2014 2500245 39 0% 3% 54% 36% 5% 3%
2013 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500245 20 5% 0% 15% 70% 10% 0%
2011 2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%