Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 54 77.778% 77.778% 0%
2021 55 90.909% 90.909% 0%
2020 68 97.059% 97.059% 0%
2019 61 91.803% 91.803% 0%
2018 65 90.769% 92.188% 1.538%
2017 61 86.885% 86.885% 0%
2016 62 90.323% 94.915% 4.839%
2015 67 95.522% 95.522% 0%
2014 70 82.857% 82.857% 0%
2013 63 87.302% 88.71% 1.587%
2012 69 86.957% 92.308% 5.797%
2011 49 77.551% 80.851% 4.082%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 54
  78%
  78%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 55
  91%
  91%
  0%
2020 2500252 68
  97%
  97%
  0%
2019 2500252 61
  92%
  92%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 65
  91%
  92%
  2%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2017 2500252 61
  87%
  87%
  0%
2016 2500252 62
  90%
  95%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 67
  96%
  96%
  0%
2014 2500252 70
  83%
  83%
  0%
2013 2500252 63
  87%
  89%
  2%
2012 2500252 69
  87%
  92%
  6%
2011 2500252 49
  78%
  81%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 54 0% 0% 15% 63% 22% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500252 55 5% 0% 44% 42% 9% 0%
2020 2500252 68 3% 3% 44% 47% 3% 0%
2019 2500252 61 3% 0% 33% 56% 8% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500252 65 3% 0% 46% 42% 8% 2%
1353 80 0% 0% 40% 40% 20% 0%
2017 2500252 61 3% 0% 23% 61% 13% 0%
2016 2500252 62 3% 3% 19% 65% 5% 5%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500252 67 6% 1% 39% 49% 4% 0%
2014 2500252 70 1% 3% 17% 61% 17% 0%
2013 2500252 63 2% 0% 27% 59% 11% 2%
2012 2500252 69 6% 3% 30% 48% 7% 6%
2011 2500252 49 4% 0% 41% 33% 18% 4%