Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 86.667% 86.667% 0%
2021 54 85.185% 85.185% 0%
2020 56 98.214% 98.214% 0%
2019 68 98.529% 98.529% 0%
2018 63 88.889% 90.323% 1.587%
2017 59 94.915% 96.552% 1.695%
2016 60 90% 90% 0%
2015 67 92.537% 98.413% 5.97%
2014 60 95% 96.61% 1.667%
2013 62 96.774% 96.774% 0%
2012 60 100% 100% 0%
2011 65 98.462% 98.462% 0%
2010 47 95.745% 95.745% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 60
  87%
  87%
  0%
2021 2500252 54
  85%
  85%
  0%
2020 2500252 56
  98%
  98%
  0%
2019 2500252 68
  99%
  99%
  0%
2018 2500252 63
  89%
  90%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500252 59
  95%
  97%
  2%
2016 2500252 60
  90%
  90%
  0%
2015 2500252 67
  93%
  98%
  6%
2014 2500252 60
  95%
  97%
  2%
2501922 26
  92%
  100%
  8%
2013 2500252 62
  97%
  97%
  0%
2501922 13
  92%
  100%
  8%
2012 2500252 60
  100%
  100%
  0%
2011 2500252 65
  98%
  98%
  0%
2010 2500252 47
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 60 5% 3% 22% 57% 13% 0%
2021 2500252 54 2% 0% 20% 63% 15% 0%
2020 2500252 56 4% 0% 29% 66% 2% 0%
2019 2500252 68 1% 0% 22% 75% 1% 0%
2018 2500252 63 0% 0% 10% 79% 10% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500252 59 0% 5% 29% 61% 3% 2%
2016 2500252 60 0% 0% 17% 73% 10% 0%
2015 2500252 67 1% 0% 27% 64% 1% 6%
2014 2500252 60 0% 8% 32% 55% 3% 2%
2501922 26 0% 12% 19% 62% 0% 8%
2013 2500252 62 0% 0% 37% 60% 3% 0%
2501922 13 8% 31% 38% 15% 0% 8%
2012 2500252 60 3% 0% 35% 62% 0% 0%
2011 2500252 65 3% 3% 54% 38% 2% 0%
2010 2500252 47 2% 40% 34% 19% 4% 0%