Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 56 94.643% 94.643% 0%
2021 57 85.965% 90.741% 5.263%
2020 54 94.444% 94.444% 0%
2019 63 100% 100% 0%
2018 61 91.803% 96.552% 4.918%
2017 62 95.161% 96.721% 1.613%
2016 65 84.615% 91.667% 7.692%
2015 63 87.302% 98.214% 11.111%
2014 63 96.825% 98.387% 1.587%
2013 63 96.825% 98.387% 1.587%
2012 65 93.846% 93.846% 0%
2011 64 92.188% 93.651% 1.562%
2010 49 95.918% 97.917% 2.041%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 56
  95%
  95%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 57
  86%
  91%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 54
  94%
  94%
  0%
2019 2500252 63
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 61
  92%
  97%
  5%
2017 2500252 62
  95%
  97%
  2%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2500252 65
  85%
  92%
  8%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500252 63
  87%
  98%
  11%
2014 2500252 63
  97%
  98%
  2%
2013 2500252 63
  97%
  98%
  2%
4313794 1
  0%
  0%
  0%
2012 2500252 65
  94%
  94%
  0%
2011 2500252 64
  92%
  94%
  2%
2010 2500252 49
  96%
  98%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 56 5% 16% 57% 16% 5% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500252 57 5% 0% 49% 32% 9% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500252 54 6% 7% 52% 30% 6% 0%
2019 2500252 63 5% 14% 78% 3% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500252 61 2% 15% 48% 28% 3% 5%
2017 2500252 62 5% 10% 60% 21% 3% 2%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2500252 65 3% 17% 51% 14% 8% 8%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500252 63 5% 11% 43% 29% 2% 11%
2014 2500252 63 5% 14% 56% 22% 2% 2%
2013 2500252 63 3% 2% 54% 38% 2% 2%
4313794 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2012 2500252 65 5% 12% 51% 26% 6% 0%
2011 2500252 64 5% 23% 56% 8% 6% 2%
2010 2500252 49 6% 31% 39% 20% 2% 2%