Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 94.737% 100% 5.263%
2021 21 95.238% 100% 4.762%
2020 18 100% 100% 0%
2019 22 100% 100% 0%
2018 24 95.833% 95.833% 0%
2017 22 90.909% 100% 9.091%
2016 15 93.333% 100% 6.667%
2015 15 100% 100% 0%
2014 45 91.111% 93.182% 2.222%
2013 34 88.235% 93.75% 5.882%
2012 31 93.548% 96.667% 3.226%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 19
  95%
  100%
  5%
2504022 2
  50%
  50%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 21
  95%
  100%
  5%
2020 2500252 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2500252 22
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 24
  96%
  96%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 22
  91%
  100%
  9%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2016 2500252 15
  93%
  100%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500252 15
  100%
  100%
  0%
2014 2500252 45
  91%
  93%
  2%
2013 2500252 34
  88%
  94%
  6%
2012 2500252 31
  94%
  97%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 19 5% 16% 47% 26% 0% 5%
2504022 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500252 21 10% 5% 76% 5% 0% 5%
2020 2500252 18 6% 6% 72% 17% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2500252 22 0% 0% 73% 27% 0% 0%
2018 2500252 24 4% 0% 83% 4% 4% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500252 22 5% 9% 59% 18% 0% 9%
1353 64 0% 0% 75% 0% 0% 25%
2016 2500252 15 7% 7% 73% 7% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500252 15 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2014 2500252 45 4% 2% 47% 38% 7% 2%
2013 2500252 34 6% 0% 71% 12% 6% 6%
2012 2500252 31 6% 13% 58% 16% 3% 3%