Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 33 100% 100% 0%
2021 26 80.769% 95.455% 15.385%
2020 32 96.875% 100% 3.125%
2019 26 100% 100% 0%
2018 32 96.875% 100% 3.125%
2017 33 90.909% 96.774% 6.061%
2016 25 96% 96% 0%
2015 33 96.97% 96.97% 0%
2014 33 100% 100% 0%
2013 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 33
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 26
  81%
  95%
  15%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2020 2500252 32
  97%
  100%
  3%
2019 2500252 26
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 32
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 33
  91%
  97%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500252 25
  96%
  96%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500252 33
  97%
  97%
  0%
2014 2500252 33
  100%
  100%
  0%
2013 2500252 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 33 3% 3% 36% 58% 0% 0%
1353 96 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500252 26 0% 0% 62% 19% 4% 15%
1353 64 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2020 2500252 32 3% 3% 66% 25% 0% 3%
2019 2500252 26 0% 0% 65% 35% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500252 32 3% 0% 53% 41% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500252 33 0% 9% 45% 36% 3% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500252 25 4% 8% 60% 24% 4% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500252 33 0% 0% 48% 48% 3% 0%
2014 2500252 33 0% 3% 42% 55% 0% 0%
2013 2500252 22 0% 0% 64% 36% 0% 0%