Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 95% 100% 5%
2021 31 100% 100% 0%
2020 28 100% 100% 0%
2019 29 100% 100% 0%
2018 24 100% 100% 0%
2017 28 100% 100% 0%
2016 32 100% 100% 0%
2015 43 100% 100% 0%
2014 36 100% 100% 0%
2013 34 100% 100% 0%
2012 34 97.059% 100% 2.941%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 20
  95%
  100%
  5%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2021 2500252 31
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 28
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 29
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 24
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 28
  100%
  100%
  0%
2016 2500252 32
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 43
  100%
  100%
  0%
2014 2500252 36
  100%
  100%
  0%
2013 2500252 34
  100%
  100%
  0%
2012 2500252 34
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 20 0% 0% 65% 30% 0% 5%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2021 2500252 31 0% 0% 65% 35% 0% 0%
2020 2500252 28 0% 4% 64% 32% 0% 0%
2019 2500252 29 3% 3% 72% 21% 0% 0%
2018 2500252 24 0% 8% 58% 33% 0% 0%
2017 2500252 28 4% 0% 89% 7% 0% 0%
2016 2500252 32 6% 3% 59% 31% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500252 43 5% 0% 63% 33% 0% 0%
2014 2500252 36 3% 0% 81% 17% 0% 0%
2013 2500252 34 3% 0% 76% 21% 0% 0%
2012 2500252 34 3% 12% 68% 15% 0% 3%