Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 54 98.148% 98.148% 0%
2021 54 90.741% 96.078% 5.556%
2020 65 100% 100% 0%
2019 55 98.182% 100% 1.818%
2018 63 98.413% 100% 1.587%
2017 53 92.453% 92.453% 0%
2016 61 100% 100% 0%
2015 57 98.246% 100% 1.754%
2014 62 100% 100% 0%
2013 56 98.214% 100% 1.786%
2012 63 98.413% 100% 1.587%
2011 49 91.837% 93.75% 2.041%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 54
  98%
  98%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2021 2500252 54
  91%
  96%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 65
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 55
  98%
  100%
  2%
2018 2500252 63
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 53
  92%
  92%
  0%
2016 2500252 61
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 57
  98%
  100%
  2%
2014 2500252 62
  100%
  100%
  0%
2013 2500252 56
  98%
  100%
  2%
2012 2500252 63
  98%
  100%
  2%
2011 2500252 49
  92%
  94%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 54 6% 0% 50% 43% 2% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2021 2500252 54 0% 0% 44% 46% 4% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500252 65 3% 3% 69% 25% 0% 0%
2019 2500252 55 2% 0% 33% 64% 0% 2%
2018 2500252 63 3% 0% 62% 33% 0% 2%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500252 53 4% 0% 47% 42% 8% 0%
2016 2500252 61 5% 0% 77% 18% 0% 0%
2015 2500252 57 5% 5% 70% 18% 0% 2%
2014 2500252 62 0% 5% 84% 11% 0% 0%
2013 2500252 56 4% 5% 71% 18% 0% 2%
2012 2500252 63 3% 2% 63% 30% 0% 2%
2011 2500252 49 6% 14% 55% 16% 6% 2%