Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 55 96.364% 98.148% 1.818%
2021 54 87.037% 92.157% 5.556%
2020 63 100% 100% 0%
2019 55 100% 100% 0%
2018 65 95.385% 98.413% 3.077%
2017 57 92.982% 94.643% 1.754%
2016 62 95.161% 100% 4.839%
2015 58 94.828% 100% 5.172%
2014 59 96.61% 98.276% 1.695%
2013 57 98.246% 100% 1.754%
2012 63 95.238% 100% 4.762%
2011 49 95.918% 100% 4.082%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 55
  96%
  98%
  2%
2021 2500252 54
  87%
  92%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2500252 63
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 55
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 65
  95%
  98%
  3%
2017 2500252 57
  93%
  95%
  2%
2016 2500252 62
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 58
  95%
  100%
  5%
2014 2500252 59
  97%
  98%
  2%
2013 2500252 57
  98%
  100%
  2%
2012 2500252 63
  95%
  100%
  5%
2011 2500252 49
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 55 0% 0% 27% 69% 2% 2%
2021 2500252 54 4% 0% 41% 43% 7% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500252 63 0% 0% 35% 65% 0% 0%
2019 2500252 55 5% 27% 64% 4% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500252 65 5% 25% 46% 20% 2% 3%
2017 2500252 57 4% 30% 46% 14% 5% 2%
2016 2500252 62 5% 19% 42% 29% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500252 58 3% 12% 52% 28% 0% 5%
2014 2500252 59 5% 25% 51% 15% 2% 2%
2013 2500252 57 4% 30% 54% 11% 0% 2%
2012 2500252 63 3% 21% 59% 13% 0% 5%
2011 2500252 49 4% 18% 67% 6% 0% 4%