Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 54 98.148% 98.148% 0%
2021 53 96.226% 100% 3.774%
2020 64 100% 100% 0%
2019 56 98.214% 98.214% 0%
2018 60 98.333% 100% 1.667%
2017 54 98.148% 98.148% 0%
2016 63 92.063% 96.667% 4.762%
2015 63 96.825% 100% 3.175%
2014 60 93.333% 93.333% 0%
2013 58 98.276% 98.276% 0%
2012 63 95.238% 96.774% 1.587%
2011 48 97.917% 97.917% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 54
  98%
  98%
  0%
2504022 2
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 53
  96%
  100%
  4%
2020 2500252 64
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 56
  98%
  98%
  0%
2018 2500252 60
  98%
  100%
  2%
2017 2500252 54
  98%
  98%
  0%
2016 2500252 63
  92%
  97%
  5%
2015 2500252 63
  97%
  100%
  3%
2014 2500252 60
  93%
  93%
  0%
2013 2500252 58
  98%
  98%
  0%
2012 2500252 63
  95%
  97%
  2%
2011 2500252 48
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 54 4% 15% 67% 13% 2% 0%
2504022 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500252 53 4% 0% 79% 13% 0% 4%
2020 2500252 64 3% 0% 72% 25% 0% 0%
2019 2500252 56 4% 2% 61% 32% 2% 0%
2018 2500252 60 5% 20% 48% 25% 0% 2%
2017 2500252 54 4% 19% 56% 20% 2% 0%
2016 2500252 63 5% 21% 40% 27% 3% 5%
2015 2500252 63 5% 16% 51% 25% 0% 3%
2014 2500252 60 5% 12% 52% 25% 7% 0%
2013 2500252 58 5% 40% 34% 19% 2% 0%
2012 2500252 63 5% 46% 35% 10% 3% 2%
2011 2500252 48 6% 40% 40% 13% 2% 0%