Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 54 100% 100% 0%
2021 56 92.857% 98.113% 5.357%
2020 54 98.148% 98.148% 0%
2019 65 100% 100% 0%
2018 58 93.103% 96.429% 3.448%
2017 63 96.825% 98.387% 1.587%
2016 66 89.394% 93.651% 4.545%
2015 62 85.484% 91.379% 6.452%
2014 63 92.063% 96.667% 4.762%
2013 70 94.286% 97.059% 2.857%
2012 61 83.607% 85% 1.639%
2011 66 98.485% 98.485% 0%
2010 51 86.275% 91.667% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 54
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 56
  93%
  98%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500252 54
  98%
  98%
  0%
2019 2500252 65
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 58
  93%
  96%
  3%
2017 2500252 63
  97%
  98%
  2%
2016 2500252 66
  89%
  94%
  5%
2015 2500252 62
  85%
  91%
  6%
2014 2500252 63
  92%
  97%
  5%
2013 2500252 70
  94%
  97%
  3%
2012 2500252 61
  84%
  85%
  2%
2011 2500252 66
  98%
  98%
  0%
2010 2500252 51
  86%
  92%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 54 7% 6% 33% 54% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500252 56 5% 5% 52% 30% 2% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500252 54 4% 4% 48% 43% 2% 0%
2019 2500252 65 6% 11% 78% 5% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500252 58 5% 0% 43% 45% 3% 3%
2017 2500252 63 3% 0% 48% 46% 2% 2%
2016 2500252 66 0% 0% 36% 53% 6% 5%
2015 2500252 62 3% 0% 31% 52% 8% 6%
2014 2500252 63 3% 3% 35% 51% 3% 5%
2013 2500252 70 4% 4% 49% 37% 3% 3%
2012 2500252 61 3% 0% 34% 46% 15% 2%
2011 2500252 66 5% 9% 55% 30% 2% 0%
2010 2500252 51 6% 10% 35% 35% 8% 6%