Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 54 90.741% 92.453% 1.852%
2021 58 87.931% 91.071% 3.448%
2020 63 93.651% 96.721% 3.175%
2019 60 100% 100% 0%
2018 61 93.443% 96.61% 3.279%
2017 58 91.379% 92.982% 1.724%
2016 61 93.443% 98.276% 4.918%
2015 58 94.828% 96.491% 1.724%
2014 60 100% 100% 0%
2013 61 96.721% 100% 3.279%
2012 64 92.188% 96.721% 4.688%
2011 47 91.489% 93.478% 2.128%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 54
  91%
  92%
  2%
2504022 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2021 2500252 58
  88%
  91%
  3%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2020 2500252 63
  94%
  97%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2500252 60
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500252 61
  93%
  97%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 58
  91%
  93%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500252 61
  93%
  98%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 58
  95%
  96%
  2%
2014 2500252 60
  100%
  100%
  0%
2013 2500252 61
  97%
  100%
  3%
2012 2500252 64
  92%
  97%
  5%
2011 2500252 47
  91%
  93%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 54 6% 13% 67% 6% 7% 2%
2504022 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2021 2500252 58 2% 5% 66% 16% 9% 3%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2020 2500252 63 3% 5% 70% 16% 3% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2500252 60 5% 18% 62% 15% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500252 61 5% 11% 64% 13% 3% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500252 58 3% 5% 60% 22% 7% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500252 61 3% 11% 62% 16% 2% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500252 58 3% 5% 60% 26% 3% 2%
2014 2500252 60 5% 5% 67% 23% 0% 0%
2013 2500252 61 2% 3% 59% 33% 0% 3%
2012 2500252 64 5% 6% 50% 31% 3% 5%
2011 2500252 47 4% 11% 51% 26% 6% 2%