Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 58 89.655% 98.113% 8.621%
2021 63 95.238% 98.361% 3.175%
2020 55 96.364% 100% 3.636%
2019 60 98.333% 100% 1.667%
2018 67 92.537% 96.875% 4.478%
2017 69 91.304% 95.455% 4.348%
2016 65 89.231% 92.063% 3.077%
2015 67 95.522% 100% 4.478%
2014 66 93.939% 98.413% 4.545%
2013 62 95.161% 98.333% 3.226%
2012 67 94.03% 96.923% 2.985%
2011 69 92.754% 96.97% 4.348%
2010 68 85.294% 93.548% 8.824%
2009 56 96.429% 96.429% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 58
  90%
  98%
  9%
2021 2500252 63
  95%
  98%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 55
  96%
  100%
  4%
2019 2500252 60
  98%
  100%
  2%
2018 2500252 67
  93%
  97%
  4%
2017 2500252 69
  91%
  95%
  4%
2016 2500252 65
  89%
  92%
  3%
2015 2500252 67
  96%
  100%
  4%
2014 2500252 66
  94%
  98%
  5%
2013 2500252 62
  95%
  98%
  3%
2012 2500252 67
  94%
  97%
  3%
2011 2500252 69
  93%
  97%
  4%
2010 2500252 68
  85%
  94%
  9%
2009 2500252 56
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 58 5% 9% 71% 5% 2% 9%
2021 2500252 63 5% 0% 60% 30% 2% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500252 55 4% 4% 75% 15% 0% 4%
2019 2500252 60 3% 35% 58% 2% 0% 2%
2018 2500252 67 3% 7% 69% 13% 3% 4%
2017 2500252 69 4% 0% 39% 48% 4% 4%
2016 2500252 65 5% 3% 34% 48% 8% 3%
2015 2500252 67 0% 6% 48% 42% 0% 4%
2014 2500252 66 0% 15% 26% 53% 2% 5%
2013 2500252 62 5% 13% 26% 52% 2% 3%
2012 2500252 67 0% 6% 51% 37% 3% 3%
2011 2500252 69 0% 10% 38% 45% 3% 4%
2010 2500252 68 0% 6% 29% 50% 6% 9%
2009 2500252 56 0% 2% 36% 59% 4% 0%