Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 54 90.741% 94.231% 3.704%
2021 57 87.719% 90.909% 3.509%
2020 61 96.721% 96.721% 0%
2019 57 100% 100% 0%
2018 62 96.774% 98.361% 1.613%
2017 59 94.915% 94.915% 0%
2016 65 89.231% 92.063% 3.077%
2015 58 93.103% 94.737% 1.724%
2014 69 92.754% 94.118% 1.449%
2013 58 82.759% 87.273% 5.172%
2012 68 92.647% 96.923% 4.412%
2011 50 84% 85.714% 2%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 54
  91%
  94%
  4%
2021 2500252 57
  88%
  91%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 61
  97%
  97%
  0%
2019 2500252 57
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 62
  97%
  98%
  2%
2017 2500252 59
  95%
  95%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 2500252 65
  89%
  92%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 58
  93%
  95%
  2%
2014 2500252 69
  93%
  94%
  1%
2013 2500252 58
  83%
  87%
  5%
2012 2500252 68
  93%
  97%
  4%
2011 2500252 50
  84%
  86%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 54 6% 0% 61% 24% 6% 4%
2021 2500252 57 2% 0% 63% 23% 9% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500252 61 2% 2% 74% 20% 3% 0%
2019 2500252 57 5% 2% 75% 18% 0% 0%
2018 2500252 62 2% 0% 58% 37% 2% 2%
2017 2500252 59 5% 0% 58% 32% 5% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500252 65 3% 0% 51% 35% 8% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500252 58 5% 0% 50% 38% 5% 2%
2014 2500252 69 3% 0% 51% 39% 6% 1%
2013 2500252 58 0% 0% 29% 53% 12% 5%
2012 2500252 68 3% 0% 29% 60% 3% 4%
2011 2500252 50 2% 0% 48% 34% 14% 2%