Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 56 100% 100% 0%
2021 52 100% 100% 0%
2020 56 98.214% 98.214% 0%
2019 64 98.438% 98.438% 0%
2018 59 93.22% 96.491% 3.39%
2017 59 96.61% 98.276% 1.695%
2016 60 96.667% 100% 3.333%
2015 66 95.455% 96.923% 1.515%
2014 58 96.552% 98.246% 1.724%
2013 59 100% 100% 0%
2012 61 100% 100% 0%
2011 61 100% 100% 0%
2010 49 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 56
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 52
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 56
  98%
  98%
  0%
2019 2500252 64
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 59
  93%
  96%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 59
  97%
  98%
  2%
2016 2500252 60
  97%
  100%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500252 66
  95%
  97%
  2%
2014 2500252 58
  97%
  98%
  2%
2013 2500252 59
  100%
  100%
  0%
2012 2500252 61
  100%
  100%
  0%
2011 2500252 61
  100%
  100%
  0%
2010 2500252 49
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 56 4% 9% 61% 27% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500252 52 2% 0% 81% 17% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500252 56 5% 2% 71% 20% 2% 0%
2019 2500252 64 5% 5% 88% 2% 2% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500252 59 2% 0% 59% 32% 3% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500252 59 5% 3% 68% 20% 2% 2%
2016 2500252 60 5% 2% 78% 12% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500252 66 6% 6% 65% 18% 3% 2%
2014 2500252 58 5% 12% 59% 21% 2% 2%
2013 2500252 59 3% 3% 76% 17% 0% 0%
2012 2500252 61 3% 0% 82% 15% 0% 0%
2011 2500252 61 2% 0% 79% 20% 0% 0%
2010 2500252 49 4% 2% 63% 31% 0% 0%