Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 53 100% 100% 0%
2021 52 100% 100% 0%
2020 53 100% 100% 0%
2019 64 100% 100% 0%
2018 59 98.305% 100% 1.695%
2017 56 98.214% 98.214% 0%
2016 62 93.548% 100% 6.452%
2015 65 96.923% 98.438% 1.538%
2014 59 100% 100% 0%
2013 61 98.361% 100% 1.639%
2012 60 100% 100% 0%
2011 59 98.305% 98.305% 0%
2010 49 97.959% 100% 2.041%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 53
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500252 52
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 53
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 59
  98%
  100%
  2%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2017 2500252 56
  98%
  98%
  0%
2016 2500252 62
  94%
  100%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500252 65
  97%
  98%
  2%
2014 2500252 59
  100%
  100%
  0%
2013 2500252 61
  98%
  100%
  2%
2012 2500252 60
  100%
  100%
  0%
2011 2500252 59
  98%
  98%
  0%
2010 2500252 49
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 53 8% 8% 49% 36% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500252 52 8% 6% 65% 21% 0% 0%
2020 2500252 53 6% 9% 66% 19% 0% 0%
2019 2500252 64 5% 14% 50% 31% 0% 0%
2018 2500252 59 5% 14% 56% 22% 0% 2%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500252 56 5% 20% 59% 14% 2% 0%
2016 2500252 62 3% 18% 55% 18% 0% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500252 65 5% 8% 40% 45% 2% 2%
2014 2500252 59 3% 29% 51% 17% 0% 0%
2013 2500252 61 5% 18% 61% 15% 0% 2%
2012 2500252 60 3% 10% 53% 33% 0% 0%
2011 2500252 59 5% 15% 56% 22% 2% 0%
2010 2500252 49 6% 22% 59% 10% 0% 2%