Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 59 88.136% 94.545% 6.78%
2021 62 90.323% 96.552% 6.452%
2020 54 94.444% 98.077% 3.704%
2019 59 96.61% 100% 3.39%
2018 65 92.308% 95.238% 3.077%
2017 66 87.879% 95.082% 7.576%
2016 65 90.769% 96.721% 6.154%
2015 67 94.03% 95.455% 1.493%
2014 66 90.909% 95.238% 4.545%
2013 62 95.161% 98.333% 3.226%
2012 67 92.537% 93.939% 1.493%
2011 64 90.625% 95.082% 4.688%
2010 63 92.063% 100% 7.937%
2009 55 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 59
  88%
  95%
  7%
2021 2500252 62
  90%
  97%
  6%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2020 2500252 54
  94%
  98%
  4%
2019 2500252 59
  97%
  100%
  3%
2018 2500252 65
  92%
  95%
  3%
2017 2500252 66
  88%
  95%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500252 65
  91%
  97%
  6%
2015 2500252 67
  94%
  95%
  1%
2014 2500252 66
  91%
  95%
  5%
2013 2500252 62
  95%
  98%
  3%
2012 2500252 67
  93%
  94%
  1%
2011 2500252 64
  91%
  95%
  5%
2010 2500252 63
  92%
  100%
  8%
2009 2500252 55
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 59 7% 2% 54% 25% 5% 7%
2021 2500252 62 5% 5% 45% 35% 3% 6%
1353 48 0% 33% 0% 33% 33% 0%
2020 2500252 54 6% 4% 56% 30% 2% 4%
2019 2500252 59 5% 22% 63% 7% 0% 3%
2018 2500252 65 5% 3% 57% 28% 5% 3%
2017 2500252 66 5% 2% 47% 35% 5% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500252 65 5% 0% 57% 29% 3% 6%
2015 2500252 67 4% 3% 66% 21% 4% 1%
2014 2500252 66 5% 3% 68% 15% 5% 5%
2013 2500252 62 2% 24% 50% 19% 2% 3%
2012 2500252 67 3% 4% 40% 45% 6% 1%
2011 2500252 64 3% 0% 61% 27% 5% 5%
2010 2500252 63 3% 22% 56% 11% 0% 8%
2009 2500252 55 5% 4% 55% 36% 0% 0%