Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 59 91.525% 98.182% 6.78%
2021 66 100% 100% 0%
2020 56 91.071% 91.071% 0%
2019 61 100% 100% 0%
2018 65 100% 100% 0%
2017 65 98.462% 100% 1.538%
2016 64 96.875% 98.413% 1.562%
2015 68 98.529% 100% 1.471%
2014 67 92.537% 96.875% 4.478%
2013 62 95.161% 100% 4.839%
2012 64 100% 100% 0%
2011 67 100% 100% 0%
2010 66 90.909% 93.75% 3.03%
2009 58 96.552% 98.246% 1.724%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 59
  92%
  98%
  7%
2021 2500252 66
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 56
  91%
  91%
  0%
2019 2500252 61
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 65
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 65
  98%
  100%
  2%
2016 2500252 64
  97%
  98%
  2%
2015 2500252 68
  99%
  100%
  1%
2014 2500252 67
  93%
  97%
  4%
2013 2500252 62
  95%
  100%
  5%
4313794 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500252 64
  100%
  100%
  0%
2011 2500252 67
  100%
  100%
  0%
2010 2500252 66
  91%
  94%
  3%
2009 2500252 58
  97%
  98%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 59 0% 7% 66% 19% 2% 7%
2021 2500252 66 0% 21% 77% 2% 0% 0%
2020 2500252 56 0% 4% 70% 18% 9% 0%
2019 2500252 61 5% 13% 52% 30% 0% 0%
2018 2500252 65 5% 8% 65% 23% 0% 0%
2017 2500252 65 5% 46% 34% 14% 0% 2%
2016 2500252 64 5% 45% 31% 16% 2% 2%
2015 2500252 68 6% 43% 43% 7% 0% 1%
2014 2500252 67 4% 27% 46% 15% 3% 4%
2013 2500252 62 5% 18% 61% 11% 0% 5%
4313794 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2012 2500252 64 5% 14% 55% 27% 0% 0%
2011 2500252 67 3% 7% 57% 33% 0% 0%
2010 2500252 66 2% 5% 30% 55% 6% 3%
2009 2500252 58 3% 2% 40% 52% 2% 2%